Αρχική

Συνοπτική ΠεριγραφήΣτόχοι

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη & Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας & Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική Παραγωγή και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο Ε.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (MIS 505700), αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και εξειδίκευση γνώσεων επαγγελματιών του κλάδου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στους παρακάτω τομείς:

  • Ευρυζωνικές Υποδομές: Η επικείμενη αξιοποίηση ασύρματων και ενσύρματων υποδομών MAN που έχουν εγκατασταθεί από το 2010 στα μεγάλα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου, κυρίως σε δημόσιους φορείς, δημιουργεί εν δυνάμει μία νέα αγορά τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών στην περιφέρεια. Με δεδομένο το μεγάλο κόστος της μετακίνησης εξειδικευμένου προσωπικού για συντήρηση και λειτουργία των υποδομών αυτών, οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΟΤΑ, ISPs, υπεργολάβοι συντήρησης δικτύων, κ.α.) θα προτιμήσουν τις υπηρεσίες τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, ειδικευμένου κυρίως στη συντήρηση και λειτουργία οπτικών και ασύρματων δικτύων.
  • Αγροπληροφορική: Είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων της γεωργικής παραγωγής, που αφορούν –ανάμεσα σε άλλα- στην συντονισμένη και αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων της περιφέρειας, και στην γενικευμένη χρήση δικτύων συλλογής, καταγραφής και αξιοποίησης μετεωρολογικής πληροφορίας. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας της γεωργικής παραγωγής, δηλ. γεωπόνους, μηχανικούς περιβάλλοντος, εργαζόμενους σε γεωργικές μονάδες, εταιρείες παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, συνεταιρισμούς, ΟΤΑ, κ.α.
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Η γενικότερη οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ήδη δημιουργήσει συγκεκριμένες τάσεις επιστροφής αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ από τα αστικά κέντρα, σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου οι δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης τους, είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Παράλληλα, εξελίσσεται δυναμικά η ηλεκτρονική οικονομία (eCommerce) γύρω από την (κάθετη) παραγωγή / διακίνηση / πώληση αγροτικών – παραδοσιακών προϊόντων. Για την είσοδο ή την εξέλιξη μέσα σε αυτό τον κύκλο δραστηριοτήτων (δημιουργία και λειτουργία e-shop και m-commerce για προϊόντα), παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται από 3 συνεργαζόμενα ιδρύματα (ΤΕΙ Πελοποννήσου, Παν. Πελοποννήσου, Παν. Πειραιώς) με τη συμμετοχή καθηγητών και εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών και καλύπτει όλες τις φάσεις της σχετικής θεματολογίας, από την βασική θεωρητική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εργαστηριακή άσκηση πάνω σε υπάρχοντα συστήματα, μέχρι την επιχειρηματική λογική και τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της. Παρέχεται στους εκπαιδευόμενους επιλογή μεταξύ 3 κατευθύνσεων (αντίστοιχων προς τους παραπάνω τομείς), με 9 μαθήματα και 100 ώρες παρακολούθησης (68 ώρες θεωρία + 32 ώρες εργαστηριακή εξάσκηση) ανά κατεύθυνση.

Oι στοχευόμενοι απόφοιτοι, είτε εργάζονται στο αντικείμενό τους και επιθυμούν να εξελιχθούν, είτε είναι άνεργοι / ετεροαπασχολούμενοι και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών τμημάτων θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης, ηλικίας 26-64 ετών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον διαθέτουν ισότιμο τίτλο με συναφές αντικείμενο (ή έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους τομείς). Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και την ελαχιστοποίηση των εξόδων μετακίνησης, οι κύκλοι εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης.